Hazának használj! Az Adria-palota története – Már kapható a könyvesboltokban


@BDPST

2019-ben került a Szabadság téri Adria-palota a BDPST Group tulajdonába, és szinte azonnal megkezdődött a közel 120 éves épület történeti értékeinek feltárása. A most napvilágot látott kötet alapos és aprólékos kutatómunka eredményeként ad bepillantást az egykori tulajdonosok, itt működő vállalatok és valaha itt élt hírességek életébe.

Amikor 2020-ban elkezdődött a palota teljes körű helyreállítása, alig találtunk volna az egész belvárosban rosszabb állapotú épületet. A szürke, még világháborús sebeket is rejtő külső homlokzatot és a lelakott díszes, reprezentatív tereket is vastag por fedte. Az egykor pezsgő életet élő ház történetét nagyrészt homály borította, noha nehéz lett volna ennél kivételesebb sorsú házat is találni a fővárosban. Éppen ezért döntött úgy a palota hiteles felújítása iránt elkötelezett beruházó, hogy nemcsak az egykor szebb napokat megélt épületet menti meg, hanem felkutatja, összegyűjti és közkinccsé teszi a ház csaknem teljesen feledésbe merült és eddig soha meg nem írt történetét is.

Hazának használj! Az Adria-palota története

Ez a történet a boldog békeidők fiumei kikötőjéből indul, ahonnan az Adria Magyar Tengeri Hajózási Részvénytársaság hatalmas hajói a legkülönfélébb magyar árukat vitték egykor a világ számos kikötőjébe, Brazíliától Marokkón át Angliáig. Ez volt a valaha létezett legnagyobb magyar tengerhajózási vállalat, és ez építtette fel a Parlament közelségében, a megszülető pesti City-ben, az akkor még csak formálódó Szabadság téren impozáns székházát, a kor egyik legnagyobb presztízsű iroda- és lakóházát. A házban élénk gazdasági élet folyt, ki-be jártak a tengerészek, az ide bejegyzett vasútvállalatok és más nagynevű társaságok képviselői. Mindeközben itt éltek Magyarország történetének meghatározó és különös figurái, köztiszteletben álló mágnások, politikusok, értelmiségiek: például a kalandos életű Rosenberg Gyula, a nagy tiszteletben álló lovag Léderer Sándor, a tudós Baumgarten Nándor, az amerikai kivándorlási ügyeket szervező Kovács József, a vállalatóriásokat megöröklő műgyűjtő Hoffmann Hugó, később pedig az autóversenyeiről is elhíresült Márkus Lajos ezredes, vagy a magyar médiatörténelmet író Kovalik Károly. Itt bérelt irodát a XX. század elejének egyik legnagyobb magyar bankára, aki a gazdasági világválság idején az egész fővárost megrázó öngyilkosságba menekült. És ezzel nem először került be a palota a legkacifántosabb pesti bulvárhírekbe. A harmincas években a házban került sor Magyarország legnagyobb fegyveres bankrablására. Működött itt jó nevű kávéház, ahová tolongtak a külföldiek, de volt itt hadifogolyiroda, partizánközpont, utazási iroda, óvoda, és forgattak hollywoodi sztárprodukciókat is. Most mintegy százhúsz év után a palotaépület újjászületése keretében sikerült megmenteni a ház megannyi, majdnem végleg elfeledett és eddig soha meg nem írt történetét. Egy kivételes sorsú ház mesél egy letűnt és majdnem feledésbe merült világról, a magyar történelem legszebb és legszomorúbb napjairól, életekről, sorsokról, családi tragédiákról, országépítő vállalkozásokról.

A levéltári kutatásokra épülő, számos hazai és külföldi intézményből válogatott képekben gazdag, magyar-angol nyelvű kötet Zsigmond Gábor, a több könyvet, valamint számos tanulmányt jegyző Fiume-kutató és várostörténész, és Tiborcz István, a ház értékeinek megmentése iránt elkötelezett beruházó közös munkája. Zsigmond Gábor az épület várostörténeti és történelmi összefüggéseit taglaló részek megírásáért, illetve a kötet szerkesztéséért felelt, míg Tiborcz István a jogtörténeti források feltárásával és elemzésével, a restaurátori dokumentáció feldolgozásával járult hozzá a könyv létrejöttéhez.

A „Hazának használj! Az Adria-palota története” című kétnyelvű album már kapható a libri könyvesboltokban és a bookline.hu oldalán.